logo

projekt logo to podstawa

mówiąc precyzyjniej – dobry projekt logo to podstawa. podstawa w kreowaniu profesjonalnego wizerunku firmy, utrwalaniu jej w pamięci klientów i punkt wyjściowy do identyfikacji wizualnej, promocji i reklamy. niewłaściwym podejściem jest odkładanie projektu logo na przyszłość, jeszcze bardziej niewłaściwym jest zlecanie go znajomemu, który „umie w Corelu”. w pierwszym bowiem przypadku firma zaczyna posługiwać się nazwą napisaną na szybko czcionką Times New Roman albo Comic Sans a po krótkim czasie zaczyna się z nią oswajać i traktować jako logo. w drugim powstaje z reguły jakiś dziwny twór, którego wstydzą się wszyscy mający cokolwiek wspólnego z rozpatrywaną hipotetycznie firmą.

projektowanie logo to zadanie dla specjalistów, którzy czas wolny poświęcają na zgłębianie teorii na temat idealnego logo, a czas w pracy na zdobywanie doświadczenia i tworzenie coraz lepszych projektów. przymierzając się do zlecenia projektu logo, dobrze jest zapoznać się z wizerunkiem kreowanym przez konkurencję i stworzyć wstępny zarys tego, co chcemy otrzymać. ostatecznie jednak odradza się forsowania „oryginalnych pomysłów” na siłę, poleca natomiast obdarzyć zaufaniem grafików – w końcu od tego są…